Vrijwilligers

Theater De Dillewijn draait uitsluitend op vrijwilligers.
Deze zijn verdeeld over een aantal werkgroepen.

werkgroep Beheer en organisatie
Deze groep verzorgt o.a. de coördinatie/uitvoering van de inrichting van de zaal bij voorstellingen en verhuringen, representatie gebouw, signaleren en herstellen van gebreken, relatiebeheer met omwonenden.

werkgroep Esthetiek
Beoordeelt elke aanpassing of verandering binnen en buiten Theater De Dillewijn op samenhang, kwaliteit en schoonheid. Bedenkt en ontwikkelt aanpassingen die het gebouw zowel binnen als buiten kunnen verfraaien en bijzonder kunnen maken.

werkgroep Verhuur
Werkzaamheden zijn o.a. het inventariseren van wensen en mogelijkheden nieuwe huurders/klanten, het opstellen van een contract met huurvoorwaarden. Daarnaast beheert deze werkgroep een checklist voor coördinatie over techniek, catering, barbezetting etc. Tevens wordt voor de eindafrekening met de klant gezorgd.

werkgroep Programmering
Deze werkgroep zorgt voor de totale invulling van de programmering per seizoen: (kinder)theater, muziektheater, cabaret, toneel, dans en literaire voorstellingen. De werkgroepleden bezoeken regelmatig andere voorstellingen, hebben overleg met impresariaten en voeren regionaal overleg met andere kleine theaters in de regio Noord Holland.

werkgroep Film
Inventariseert en ontwikkelt het filmprogramma en filmconcept.

werkgroep Expositie
Houdt zich o.a bezig met: inventariseren en ontwikkelen van exposities; begeleiden van exposanten tijdens voorbereiding, uitvoering, afronding en schoonmaak; opstellen contract met exposant.

werkgroep Marketing en communicatie
Verzorgt de website en de maandelijkse nieuwsbrief. Zij zorgt er daarnaast voor dat de lokale en regionale pers wordt geïnformeerd over alle activiteiten die in Theater De Dillewijn plaatsvinden of hebben plaatsgevonden (recensies). Aanleveren content voor Infoborden gemeente Wijdemeren. Verzorgt het tot stand komen van de jaarlijkse programmafolder en het verspreiden daarvan.

werkgroep Sponsoring
Houdt zich o.a. bezig met: werven van Vrienden, Club van 100 en Sponsoren en het onderhouden van de contacten met hen; beheer Club van 100- en sponsorbord; nakomen afspraken met sponsoren en uitingen daarvan.

werkgroep Techniek
Beheert, onderhoudt en ontwikkelt de technische faciliteiten en apparatuur van het theater.
Verder: beheer en onderhoud van de inventaris techniek; beheer gezamenlijke agenda technici; inroosteren technici voor voorstellingen en verhuur.
Bij voorstellingen: o.a. uitwisselen technische lijsten (riders) met technicus artiest. Technisch draaiboek (tijden aanvang, soundcheck, eten, einde etc.)maken. Zelf techniek verzorgen tijdens voorstellingen.
Bij verhuur: o.a. inventariseren en afstemmen technische wensen van huurder; doorspelen van deze informatie naar technicus van dienst.
Verzorgt techniek bij exposities.

werkgroep Podiumbouw en zaalinrichting
Deze groep zorgt voor het uitvoeren van de noodzakelijke opstellingen bij voorstellingen en films: al of geen tribune, vlakke vloer of podium. Draagt zorg voor wenselijke opstellingen bij verhuur.

werkgroep Horeca
Algemene coördinatie over de foyer en het hele bargebeuren.
Verder: inventariseren en op peil houden van de drankvoorraad, serviesgoed en koffie/thee; signaleren van gebreken en het (laten) herstellen daarvan; beheer over de kassa en geldstromen; zorgdragen voor schriftelijke verantwoordingen/overzichten; supervisie barpersoneel/ gastvrouwen; aanspreekpunt voor speciale wensen voor de horeca.

werkgroep Bouw
Afwerken van actiepunten in de afbouw van Theater De Dillewijn; onderhouden van contacten met leveranciers en bedrijven; (laten) uitvoeren van groot onderhoud en herstel.

werkgroep Brainstorm
Ontwikkeling (grotere) programma ideeën voor de langere termijn.