Wat te doen met tickets van vervallen voorstellingen als gevolg van de corona situatie?

Zoals bekend is, helaas, een aantal voorstellingen in De Dillewijn komen te vervallen. Wij onderzoeken, in nauwe samenhang met de Kunstsector, hoe wij verantwoord met de ontstane situatie om kunnen gaan. De Kunstsector heeft het nu enorm zwaar, met name ook financieel. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt onderzocht  hoe de sector het beste kan worden geholpen.

Theater De Dillewijn conformeert zich aan het beleid van het ministerie van OCW. Het ministerie werkt hier momenteel nog aan. Daarom kunnen we nu nog geen uitsluitsel geven over mogelijke oplossingen voor uw tickets van vervallen voorstellingen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Wij houden u op de hoogte van de door het ministerie te nemen besluiten naar aanleiding van deze voor iedereen heel vervelende en nare situatie. En wij informeren u via onze site en per mail zodra meer bekend is over de voorstellingen die geen doorgang konden vinden.

Wij hopen u te zijner tijd weer als bezoeker te mogen ontvangen in ons mooie theater.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur