Cultuurbijdrage voor Theater De Dillewijn

Dit voorjaar heeft de provincie bekend gemaakt dat zij een noodfonds zou oprichten om culturele instellingen, die als gevolg van de coronacrisis haar deuren moesten sluiten, tegemoet te komen in de vorm van financiële ondersteuning. Het noodfonds werkt middels matching vanuit de gemeenten, waarbij de gemeente (minimaal) 35% bijdraagt en de provincie 65%.

Op 1 oktober heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag ingediend bij de provincie om aanspraak te maken op deze steun vanuit het noodfonds. Theater De Dillewijn heeft aangegeven dat zij door de coronacrisis flinke schade lijdt. De gemeente heeft theater De Dillewijn een bedrag van € 4.000 ter beschikking gesteld. De provincie heeft de aanvraag voor de overige 65% gehonoreerd. Dat resulteert in een bedrag (vanuit de provincie) ad € € 7.428,20 voor theater de Dillewijn.

Al met al dus bijna € 11.500,- ! Een heel mooi resultaat, waar De Dillewijn natuurlijk ontzettend blij mee is!

 

Foto: Tom Baetsen